Protistresový zápisník

Prožíváte stres způsobený tím, že si nemůžete pořídit to, po čem toužíte, protože vám na to nezbývají peníze?

Náš protistresový zápisník vám pomůže se tohoto stresu zbavit.

Postup je vcelku jednoduchý

Otevřete zápisník a na první stranu si napíšete onu, svou nedosažitelností stresující věc. Pod tu věc si pak sepište věci, za které běžně utrácíte. Nájem, energie, benzín, oblečení, jídlo, …… . Pak se hluboce zamyslete a jednotlivým položkám vašeho seznamu přiřaďte pořadí důležitosti – priority. 1., 2., až n. Na další stránku si seznam přepište už od jedničky do enka. Nad seznamem máte opět přepsanou onu stresující věc.

A teď je to těžké. Seznam si rozdělíte vodorovnou čarou na dvě části tam, kde by podle vašich priorit měla být ona stresující věc.

Pokud je náhodou čára až na konci seznamu, už nečtěte a přeskočte na konec textu, Výsledky … , bod3.

Tuto stránku s aktuálními prioritami si označte samolepkou, aby se vám dobře hledala. Na další stránky začněte zapisovat všechny výdaje, které máte za položky pod čarou. Pokaždé se při tom zamyslete, zda je skutečně právě nakupovaná věc méně důležitá než věc stresující. Rozhodně vás ale nenabádám, abyste od této koupě upustili. Jen si to zapište. Po zaplnění stránky si sečtěte utracené peníze a zapište součet také do rejsříkového seznamu na konci zápisníku. Asi se vám bude stávat, že zjistíte, že váš hodnotový žebřík není úplně v pořádku. Kdykoliv to zjistíte, přepište si opravené znění na nejbližší volný list, opatřete samolepkou a pokračujte v zápisech.

Během několika týdnů nebo málo měsíců vám zápisník ukáže, jednak jak vypadá váš skutečný hodnotový žebřík (ve věcech hmotných, koupitelných) a jednak kolik peněz utrácíte za méně důležité věci než je ta stresující. Po čase si uděláte snadný výpočet, kdy cenu oné věci vydělíte součtem peněz utracených za méně důležité věci a dozvíte se, za kolik období, ve kterých si přestanete pořizovat věci méně důležité, vám zbudou finance na nákup oné věci stresující.

Pokud problémem nejsou peníze, ale čas, platí výše uvedený návod obdobně i pro hospodaření s časem.

 

Výsledky mohou být celkem tři

  1. Zrušíte nákupy méně důležitých věcí a po příslušné době si stres odstraníte pořízením vytoužené věci. Nevýhodou tohoto bodu je, že vás okamžitě začne stresovat absence jiné věci. Řešení ale už znáte a tak pište do zápisníku dále. Nový žebřík a do toho.
  2. Časový horizont nákupu přesahuje rozumné meze nebo dokonce dobu vámi očekávaného dožití. Zde se stresujete nezměnitelnou realitou, jako je třeba gravitace nebo počasí. Chcete-li se stresovat ve skupině 1., nezbývá, než změnit svou příjmovou skupinu. Zůstáváte-li ve dvojce, přijměte realitu třeba tak, jako přírodní zákony.
  3. Dělící čára se ocitla na konci seznamu. Zde opět není důvod ke stresu, ale k radosti. Všechny své prostředky vynakládáte na věci které považujete za nejdůležitější a pod čáru, přiznejte si, tam se toho vejde.

 

RNDr. Tomáš Růžička

 

Pro své zápisky vybírejte zápisníky 365 či Deník 365 START

Svou energii vynaložíte správným směrem

pokud si zapisujete své sny, cíle a kroky