Co udělat proto, aby chtít znamenalo mít

1) Znát svůj cíl

 • Svůj cíl si dobře promyslete. Musí být pozitivně formulovaný, co nejvíce konkrétní, jasný a dosažitelný. Přemýšlejte o něm tak, jakoby se již stal.
 • Proveďte si malou, ale poctivou zkoušku: Je to skutečně to, co chcete?
 • Součástí cíle musí být i jasná formulace toho, jak poznáte, že jste svého cíle dosáhli, či se mu přibližujete, tzv. důkazy o dosažení cíle. Tedy například: „Jsem štíhlá, vážím 58 kg, cítím se skvěle a žádoucí v očích svých i v očích těch, u nichž mi na tom záleží.“
 • Váháte nad svými cíli a sny? Vyzkoušejte princip myšlenkových map, které vám pomohou se ve svých přáních zorientovat pomocí obrázků či jednotlivých slov.

 

2) Cíl rozdělit na více částí i s kroky

 • Promyslete si, jaké dílčí kroky, úkoly, činnosti, znalosti, prostředky potřebujete k dosažení cíle. Zodpovězte si otázku: „Získám co chci, když budu takto postupovat?“
 • Jednotlivé kroky a rozdělení velkého cíle na menší části vám pomohou sledovat, jak se blížíte k dosažení svého cíle. Motivují vás k dalšímu postupu.

 

3) Myslet na svůj cíl

 • Zapsat znamená myslet na svůj cíl, na své sny. Zapsaný cíl a sen získává svoji energii, je to první krok k realitě. Víte, kam směřuje vaše energie? Do oblastí, na které myslíte a věnujete jim svou pozornost. A tam, kam směřuje vaše energie, tak tam najdete posun, výsledky. Děje se tak mnohdy bez našeho vědomí. Stačí k tomu málo: sepište si své cíle a sny, jejich části, příležitosti, které vás povedou dál. U jednotlivých kroků nezapomeňte na termíny a specifikaci důkazů, že se vám právě tento krok již splnil.
 • Štěstí a radost přichází ruku v ruce s našimi činy, s kroky, které vedou k našim snům a cílům. Zapisujte si je! Hlavně při prvních úspěšných krocích nešetřete radostí a pozitivním hodnocením, i když to je jenom drobnost, která se vám podaří.

 

4) Začít tady a teď hned

 • Vězte, že cítit zklamání z toho, co jsme neudělali je mnohem větší, než z toho, co jsme udělali, ale třeba to nedopadlo dle našich představ. Každý krok se počítá, je to další zkušenost a hlavně neopakovatelná příležitost!
 • A jak začít jednodušeji, než právě zapsáním svých cílů a kroků do deníku 365 START?

 

5) Vnímat zpětnou vazbu

 • Zapisujte si, jaké změny vidíte, co ostatní říkají, jaké z toho máte pocity. Vaše okolí vám poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu.
 • Mějte však na paměti, že nejvíce záleží na tom, jak své životní situace hodnotíte a vidíte vy sami.

 

6) Přizpůsobit

 • Upravujte své kroky, přizpůsobujte je aktuální situaci.
 • Je to váš cíl, vaše kroky a jste to vy, kdo si je může upravovat dle neočekávaných možností a pocitů, či nově nabytých zkušeností, znalostí a dovedností! Máte cíl a víte, jaké kroky pro to musíte dělat. Už tato základní pravidla mění vaše myšlení, cítění a chování. Jak jsme se dočetli, tak nový návyk zvládnete za 28 – 66 dnů.

 

Pro své zápisky vybírejte zápisníky 365 či Deník 365 START

Svou energii vynaložíte správným směrem

pokud si zapisujete své sny, cíle a kroky