4 typy lidí dle reakce na zadání

Jak žít šťastněji a smysluplněji?

Tuto otázku si klademe skoro všichni. Někteří častěji, někteří méně, ale lidí, kterým by to bylo celý život úplně jedno, moc není. Není ani moc lidí, kteří by na tu otázku neznali odpověď. Dokážeme poměrně přesně popsat, jak a co by se mělo stát, abychom byli v životě šťastnější. Proč se nám tedy stává, že se občas necítíme šťastni, když víme, jak na to? Protože nám může v cestě stát překážka související s naší nespokojeností z vlastní, či cizí reakce na zadání.

Podle specialistky na štěstí, bývalé právničky a úspěšné spisovatelky Gretchen Rubin, existují čtyři základní typy lidí, které se od sebe navzájem liší tím, jak reagují na očekávání (zadání).

Zadání rozlišujeme na ta, která na nás míří

  • zvenku (termín odevzdání úkolu v práci, prosba od partnera, povinnost vůči úřadu)
  • nebo zevnitř (vlastní předsevzetí, plány, závazky vůči sobě).

 

4 typy lidí dle reakce na zadání

Zde jsou stručně popsané čtyři typy lidí vzhledem k tomu, jak reagují na zadání:

1. „Upholders“

První skupinou jsou lidé, kteří zadání prostě akceptují a plní, ať už přichází zvenku nebo zevnitř.

2. „Questioners“

Druhá skupina lidí potřebuje k zadání pochopit a akceptovat smysl jeho vyřešení. Externí zadání si pak přetransformují na vnitřní a ztotožní se s ním.

3. „Obligers“

Třetí skupina dobře přijímá i akceptuje zadání zvenku, jenže bojuje s vlastní motivací.

4. „Rebels“

A čtvrtá skupina má obecně problém s každým zadáním. Vnitřním i vnějším.

Spokojenost či nespokojenost s tím, kam se ubírá náš život, přímo souvisí s tím, jak umíme pracovat s tím, jaký jsme typ. A naše partnerské, pracovní nebo třeba i rodičovské vztahy zase ovlivňuje to, jak jsme schopni pracovat s typem našeho protějšku.

Šťastní a spokojení dokážeme být, pokud přijmeme svoji přirozenost a nefungujeme jako svoji vlastní nepřátele.

Otázky ve vztahu k sobě zní:

  • Jaký/jaká jsem?
  • Co na mě funguje?
  • Na čem mi záleží?

Otázky ve vztahu k okolí zní:

  • Jaký je můj partner/kolega/šéf/syn?
  • Co na něj funguje, co jej zablokuje, na čem mu záleží?

 

První krok k pocitu štěstí

Prvním krokem k pocitu štěstí může být právě pochopení reakce nás a našeho okolí na vnitřní a vnější zadání. Kdo dokáže pracovat s filozofií čtyř typů, ten si ušetří spoustu zklamání. Ten také dokáže efektivně změnit negativní návyky, které jej brzdí v rozvoji – nebo stojí v cestě jeho spokojenosti.

Rádi byste si udělali test, do které skupiny patříte?

Tady je: https://gretchenrubin.com/2015/01/ta-da-the-launch-of-my-quiz-on-the-four-tendencies-learn-about-yourself/

 

A nezapomeňte si otázky poznamenat do svého zápisníku, abyste se k nim mohli vracet vždy, když budete chtít porozumět ostatním.

.

Svou energii vynaložíte správným směrem

pokud si zapisujete své sny, cíle a kroky